Algemene inlichtingen

RGPD

Verwerking van persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers.

Ons vastgoedkantoor wordt vertegenwoordigd door Romain Dumoulin. De zetel is gevestigd te:

IMMOBILIÈRE DUMOULIN sprl

Rue Haute, 3 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal

KBO : 0849.995.162.

De persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij een aanvraag via onze site, tijdens een telefoongesprek en/of tijdens eender welk door ons georganiseerd evenement, worden door ons kantoor verwerkt om een antwoord te kunnen geven aan de gebruiker.

De persoonsgegevens worden enkel overgemaakt aan het personeel dat verantwoordelijk is voor de verwerking van de aanvragen. Deze gegevens kunnen meegedeeld worden aan personen buiten ons kantoor als dat noodzakelijk blijkt voor de verwerking van de aanvraag van de gebruiker.

Als de gebruiker weigert om bepaalde noodzakelijke gegevens mee te delen, is het mogelijk dat ons kantoor de aanvraag niet kan verwerken.

Als u onderhavige voorwaarden aanvaardt, bezorgen wij u de lijst van advertenties die overeenstemmen met uw zoekcriteria en kunt u ook genieten van de gratis informatiediensten met betrekking tot onze gerichte acties en de diensten van ons kantoor. Deze informatie kan gepersonaliseerd worden.

Geen enkel gegeven wordt automatisch verzameld door de site zelf. De enige gegevens die wij verwerken, zijn die welke u ons vrijwillig meedeelt. De andere eventueel automatisch verzamelde gegevens worden enkel verwerkt door statistische tools zoals Google Analytics en hebben enkel betrekking op uw TCP/IP-adres, het merk en de laatste versie van uw browser en de geraadpleegde webpagina’s. Deze gegevens blijven evenwel volkomen anoniem.

Wij kunnen via een cookie een toegangscode en een wachtwoord opslaan. Andere gegevens, zoals uw zoekcriteria of de gekozen taal om de site te bezoeken, kunnen ook opgeslagen worden in een cookie. (Een cookie is een klein bestand dat door onze server wordt verstuurd en opgeslagen wordt op de vaste schijf van uw computer. Het bewaart een spoor van de bezochte site en bevat enkele gegevens met betrekking tot dit bezoek. Onze cookies hebben in de eerste plaats tot doel de site te doen werken - technische sessiecookies).

Het is ook mogelijk dat wij gegevens over u moeten verwerken die afkomstig zijn van derden, zoals de media (immoweb, vlan, logicimmo, ...). Deze gegevens worden ons enkel meegedeeld na een aanvraag via de formulieren op hun respectieve site. Voor zover u daarmee ingestemd hebt, kan uw e-mailadres door het kantoor gebruikt worden voor de hiervoor vermelde doeleinden.

De gegevens dienen uitsluitend voor intern gebruik en zullen bijgevolg nooit verkocht worden aan andere natuurlijke of rechtspersonen die al dan niet verbonden zijn met onze onderneming. Deze gegevens zullen evenwel meegedeeld worden op vraag van gerechtelijke instanties of politiediensten, zonder voorafgaande toestemming van hun gegevenshouder.

Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik of wijziging te voorkomen van de gegevens die wij ontvangen op onze site.

Al onze werknemers die toegang hebben tot uw gegevens hebben een strikte vertrouwelijkheidsplicht.

De gegevens zullen bewaard worden zolang dit nodig is om de gevraagde dienst te verlenen en zolang de gegevenshouder hiermee instemt, en gedurende de wettelijke termijnen opgelegd door elke reglementering waaraan de vastgoedmakelaar onderworpen is.

U beschikt te allen tijde over het recht op toegang tot en rechtzetting van deze gegevens, alsook op het recht om bezwaar te maken, om de correctheid te controleren en om eventuele fouten te laten corrigeren.

Om dit recht te kunnen uitoefenen, neemt u gewoon contact op met ons:

Per post op het volgende adres: rue Haute, 3 à 7911 Frasnes-lez-Buissenal

U kunt ons ook contacteren via e-mail: contact@immobiliere-dumoulin.be
Of ons bellen op het nummer +32 (0)69 77 68 77

Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacybeleid van de websites die via een hyperlink verbonden zijn met onze site.

Als u meent dat onze site niet in overeenstemming is met onderhavig charter, kunt u contact opnemen met ons kantoor via e-mail of per post, op het adres vermeld op de site.

Update

Ons kantoor werkt dit charter regelmatig bij om rekening te houden met alle wettelijke, jurisprudentiële of technische evoluties. Enkel de laatste versie is geldig.